technický rádce


Praktické informace Technické informace
Volba pneumatik a diskových kol Základní rozměry pneumatik
Skladování pneumatik Kde najdu označení pneu
Tvary dezenu Indexy rychlosti a zátěže
Závady pneumatik Průřez pneumatikou
Jak správně namontovat kolo na auto Huštění pneumatik
Používání zimních pneumatik Parametry litého disku
Stárnutí pneumatik
Testy pneumatik
Stáhněte si příručku jak vybrat a namontovat pneumatiky zde:

Volba pneumatik a diskových kol

 1. Pneumatiky pro daný typ vozidla určuje vždy výrobce vozidla ve spolupráci s výrobcem pneumatik, přičemž je přípustné používat pneumatiky s vyšší kategorií rychlosti, např. ‚H‘ místo ‚S‘. Stejně tak je povolený i vyšší index nosnosti, např. 82 místo 80. Při změně pláště za jiný rozměr je třeba dodržet zákonné předpisy, tj. změna musí být zaznamenána v technickém průkazu vozidla.
 2. Optimální jízdní vlastnosti vozidla lze dosáhnout jen s pneumatikami stejného druhu. To znamená, že na vozidle smí být (s výjimkou nouzového dojetí) současně použity jen pneumatiky stejného rozměru a konstrukce, přičemž na téže nápravě smějí být tzv. shodné pneumatiky (tj. pneumatiky stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky). Konstrukcí osobních plášťů v tomto případě je myšlena konstrukce diagonální, radial-textil (kostra i nárazník jsou z textilních kordů) a radial-steel (kostra – textilní kord, nárazník – ocelový kord). Vzájemná kombinace plášt'ů těchto konstrukcí na vozidle není dovolena. Další podrobnosti viz Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích č. 102/95 Sb., § 37.
 3. V případě zimních pneumatik M+S doporučujeme z bezpečnostních důvodů používat tyto vždy na celém vozidle, nejenom na jedné nápravě. Vzájemnou kombinaci zimních pneumatik s letními lze akceptovat jen v případě, kdy zbytková hloubka drážky zimního dezénu < 4 mm, tj. hranice, kdy zimní pneumatika ztrácí své speciální zimní vlastnosti.
 4. Změna plášťů si vyžaduje velmi často i změnu diskových kol. Proto i volbu diskových kol je třeba provádět podle doporučení výrobce a jejich změnu rovněž zaznamenat v technickém průkazu vozidla.


Skladování pneumatik

 1. Pneumatiky na discích se skladují poskládány na sobě nebo zavěšeny. Pneumatiky bez ráfku se skladují postaveny vedle sebe (viz obrázek). Aby však nedocházelo k deformacím takto uskladněné pneumatiky, doporučuje se cca 1× za 14 dní pneumatiky pootočit. V každém případě se doporučuje pneumatiky po sezóně před namontováním na vůz nechat znovu převážit v servisu. Skladování plášťů a duší je třeba provádět v tmavých, suchých a chladných místnostech bez průvanu. Nadměrné vystavování slunci, teplu a průvanu těmto výrobkům škodí a je příčinou předčasného stárnutí, které se projevuje ve formě drobných trhlin na povrchu pryže. Plášť a duše nesmí dále přijít do kontaktu s produkty ropného původu (jako jsou např. oleje, pohonné hmoty, mazadla apod.), které způsobují, že pryž se stává houbovitou a ztrácí své elastické vlastnosti vulkanizátu.

PictureTvary dezénu


 1. Symetrický– pneu je možné na vozidle jakkoli měnit a otáčet

 1. Asymetrický – při montáži je nutno dodržet správné umístění vnější a vnitřní strany, označeno na bočnici pneumatiky jako „outside“ a „inside“

 1. Směrový – při montáži je nutno dodržet směr otáčení, je vyznačen šipkou na bočnici pneumatiky


Jak správně namontovat kolo na auto

 1. Montáži pneumatik je třeba věnovat z bezpečnostních důvodů mimořádnou péči a měl by ji proto provádět jen řádně zaškolený pracovník. Používejte vždy jen disková kola předepsané velikosti, v perfektním technickém stavu, tj. mechanicky nepoškozená, zbavená zbytků rzi a v případě ocelových kol opatřená i ochranným nátěrem. V případě montáže nových plášťů použijte současně i nový bezdušový ventil nebo novou duši. Bezdušové pláště (Tubeless) montujte vždy jen na ráfky s bezpečnostním provedením profilu dosedací plochy (např. typu HUMP).Tlak vzduchu při montáži (tzv. ‚dosedací tlak‘) může dosáhnout až 150 % nejvyšší tabulkové hodnoty, nesmí však přesáhnout 350 kPa. Při montáži bezdušových pneumatik musí patky pláště překonat profil HUMP. Tlak po překonání této překážky by neměl překročit 350 kPa, jinak hrozí nebezpečí prasknutí patkového lana. Namontovanou pneumatiku nahuštěnou na předepsaný provozní tlak je třeba dynamicky vyvážit.Před montáží nových pneumatik na vozidlo doporučujeme dále zkontrolovat a případně seřídit všechny prvky geometrie podvozku a pokud je to nutné dovyvážit kola přímo na nápravě. Doporučujeme rovněž důsledně dodržovat použití ochranných čepiček ventilů, zejména kovových, které chrání ventil proti vnikání nečistot a následné netěsnosti. Nové pneumatiky doporučujeme používat prvních několik set kilometrů jízdy při nižších provozních rychlostech – dojde tak ke stabilizaci povrchu běhounu, což se příznivě projeví vyšší životností pláště.


Používání zimních pneumatik

 1. Tyto značky vymezují úseky na silnicích, kde v období od 1. 11. do 30. 4. platí povinnost zimního obutí pro automobily. Toto období může být navíc upraveno pomocí dodatkové tabule, která může prodloužit či zkrátit dobu platnosti značek „Zimní výbava“. Značky se budou objevovat na horských silnicích, ale pravděpodobně i na dálnici D1 v oblasti Vysočiny. Umístění značek bude určovat pro silnice 1. třídy a dálnice Ředitelství silnic a dálnic. Pro ostatní silnice pak Krajské úřady.
 2. Jak musí vypadat zimní výbava pro automobily do 3,5t: Povinností na označených úsecích je užívání zimních pneumatik (mezinárodní značení M+S) na všech kolech nebo mít nasazeny zimní řetězy (vzhledem k pracnosti nasazení a rychlosti jízdy nelze doporučit). Vzorek pneumatik musí být minimálně 4mm na místě hlavní dezénové drážky nebo zářezů.
 3. Jak musí vypadat zimní výbava pro automobily nad 3,5t: Na označených úsecích je potřeba užívat zimní pneumatiky na hnací nápravě nebo mít nasazeny zimní řetězy. Vzorek pneumatik musí být minimálně 6mm na místě hlavní dezénové drážky nebo zářezů.
 4. Jak už tomu bývá, existují zákony dobré a špatné. Ze zahraničních statistik vyplývá, že tento zákon je krokem správným směrem. Používáním zimních pneumatik se totiž snižuje počet dopravních nehod, ale i množství nepříjemných situací vzniklých na silnicích v celém zimním období. Nezbývá tedy než doporučit jejich používání i mimo oblasti, kde je toto přikázáno značkou „Zimní výbava“. Obecně se uvádí, že zimní pneumatiky jsou vhodné jakmile teploměr ukazuje pod 7 stupňů Celsia.


Závady pneumatik

 1. Sjetý jeden kraj běhounu – ve většině připadů špatně seřízená geometrie
 2. Nesymetricky opotřebená místa – nejčastěji závada tlumičů
 3. Sjeté kraje běhounu – nízký tlak v pneumatice
 4. Sjetý střed běhounu – vysoký tlak v pneumatice

Stárnutí pneumatik

 1. Stárnutí pneumatik je dlouhodobý proces, ke kterému dochází v důsledku složitých fyzikálně chemických pochodů za přítomnosti kyslíku a ozónu. Negativně ovlivňuje provozní způsobilost plášťů.
 2. Pneumatiky starší 10 let mohou být proto používány jen v případě, že byly již dříve provozovány normálním způsobem. V žádném případě by neměly být používány nejeté pláště po tuto dobu skladované.
 3. Stárnutím trpí zejména pneumatiky používané na karavanech z důvodu déletrvajících provozních přestávek a tím i jednostranného zatížení. Tyto by měly být vyměňovány po 6, nejpozději 8 letech.
 4. Náhradní pneumatiky speciální konstrukce starší 6 let nelze používat v běžném silničním provozu, ale jen v případě nutnosti na dojetí.
 5. nahoru

Ověřeno zákazníky
ShopRoku.cz 2008
3.místo - shop roku 2008

Na základě hlasování veřejnosti a odborné poroty jsme mezi eshopy v kategorii Auto, moto, pneu získali 3. místo v soutěži Shop roku 2008.

Čekejte...
TOPlist